Website có sử dụng thẻ Tag từ khóa, design by nina


Tag từ khóa (thẻ tag) thường được dùng để liên kết các nội dung bài viết lại với nhau, có thể khác nhau về danh mục sản phẩm nhưng lại có chung thuộc tính hoặc cụm từ liên quan, hiểu cách khác là tạo ra tên nhóm chung cho các bài viết và sản phẩm trên web có cùng chủ đề hoặc nội dung liên quan, sau đó đề xuất nội dung đó bên cạnh sản phẩm hoặc bài viết, hoặc đâu đó trên trang chủ để người truy cập tiện lợi nhất cho việc tiếp cận nội dung theo từng thẻ tag đã tạo. Tag từ khóa được xem là cầu nối các bài viết - sản phẩm đó lại dựa trên một hay nhiều từ. Về mặt SEO, tag từ khóa linh động tạo ra các page riêng chứa các bài viết có cùng nội dung thuộc tính và Google có thể index các page này.

Tham khảo thẻ Tag từ khóa với các link web design by nina.
Thẻ tag nằm ở trang chủ:
https://suachuadien.net/ 
https://xaydungsonanphat.com/
https://diennuocquocdung.com
Thẻ tag nằm ở trang sản phẩm:
https://kimtechboiler.com/che-tao-lo-da-u-ta-i-nhie-t
http://dimsumnhuy.com/xiu-mai-ngon

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn