Các mẫu footer đẹp cho website

Một trang web thường được cấu tạo gồm phần đầu trang, phần nội dung và chân trang. Mỗi phần dóng một vai trò và tuyền đạt các nội dung khác nhau.

Tùy thẩm mỹ của từng người, đặc thù mỗi lĩnh vực ngành nghề và từng đơn vị mà chọn lựa cách trình bày footer website sao cho bắt mắt, đẹp và mang đầy đủ nhất các nội dung cần có.

Mẫu footer web đẹp


Dưới đây là bộ sưu tập 29 mẫu thiết kế footer đẹp và phổ biến nhất dành cho web mời các bạn tham khảo

Mẫu footer số 1

Mẫu footer số 2


Mẫu footer số 3
Mẫu footer số 4
Mẫu footer số 5
Mẫu footer số 6
Mẫu footer số 7
Mẫu footer số 8

Mẫu footer số 9
Mẫu footer số 10

Mẫu footer số 11

Mẫu footer số 12

Mẫu footer số 13

Mẫu footer số 14

Mẫu footer số 15

Mẫu footer số 16

Mẫu footer số 17

Mẫu footer số 18

Mẫu footer số 19

Mẫu footer số 20


Mẫu footer số 21

2
Mẫu footer số 22


Mẫu footer số 23


Mẫu footer số 24


Mẫu footer số 25


Mẫu footer số 26


Mẫu footer số 27


Mẫu footer số 28


Mẫu footer số 29


Nguồn nội dung từ mockplus.com và colorlib.com

Chúc các bạn vui vẻ!

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn