catalogue

Website tích hợp xem catalogue với hiệu ứng lật trang sách trên web

Chia sẻ một vài website mẫu có tích hợp tính năng xem bảng báo giá, profile công ty, catalogue có hiệu ứng lật trang đẹp mắt, catalogue design by nina. Code nhúng hiệu ứng trực tiếp vào website không thông qua bên thứ 3, không lo ngại việc tích hợp cá…

Website có upload - download file trình bày trong trang chi tiết by nina

Các website có tính năng upload và download trong bài viết, trình bày theo dạng xem bài viết chi tiết kèm nút Download do Nina thiết kế. Sử dụng tính năng upload file sẽ giúp cho việc đăng tải nội dung lên trang web của công ty đơn giản và giảm thiểu …

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào