Tải App Tìm Web Mẫu

Tìm Web Mẫu

Cài đặt app Tìm Web Mẫu cho điện thoại Android.

Bấm và tài về từ link Google Drive

Do app tự do không nằm trên Google Play, nên khi cài đặt điện thoại sẽ hiện cảnh báo, vui lòng cấp phép cài đặt bình thường" Vẫn cài đặt" và sau khi hoàn tất cài đặt cũng không cần gửi phản hồi cho Google nếu có yêu cầu.

Sau khi cài đặt thành công, lần mở app đầu tiên, ứng sẽ yêu cầu đăng nhập Gmail được phép xem trang, vui lòng đăng nhập chính xác Gmail đã được mời xem trang để hoàn tất.

Đăng nhận xét