dược phẩm

Thêm web nhà thuốc Pharmacy đẹp kèm tính năng nâng cao

Chia sẻ thêm 2 trang website về nhà thuốc ( Pharmacy design by nina) có cách thức trình bày đẹp, chuyên nghiệp kèm rất nhiều sản phẩm với nội dung đầy đủ, rất tiện cho khách hàng xem thông tin sản phẩm trực tiếp trên website. Ngoài ra, trang còn tích …

Website có menu xổ dạng bảng chia nhiều cột đẹp, kèm hình

Chia sẻ một vài trang web design by nina có kiểu menu xổ xuống dạng bảng chia làm nhiều cột có kèm ảnh đại diện của nhóm sản phẩm . Ý tưởng trình bày thanh menu cũng là một trong những điểm tạo nên sự khác biệt cũng như tiện dụng cho khách hàng khi sử…

Tải thêm bài đăng
Không tìm thấy kết quả nào